God fortsättning och föreläsning

29 december, 2021

Hoppas alla era bin är säkert invintrade och kanske redan behandlade med oxalsyra.

Den nya styrelsen har redan haft sitt första möte men kommer starta upp på riktigt först nästa år. Under våren kommer vi skicka ut programmet för året.

Vi har även blivit inbjudan till en digital föreläsning med bihälsorådgivaren den 19 januari, se utskick via e-post till föreningens medlemmar för detaljer.